Home > EXHIBITIONS > Group Exhibitions > パラレル・ニッポン 現代日本建築展 1996-2006

Exhibitions

パラレル・ニッポン 現代日本建築展 1996-2006

会期:2006/10/21~2006/12/03

会場:東京都写真美術館

出品作品:三鷹天命反転住宅 

so27

ARAKAWA + GINS Tokyo Office
REVERSIBLE DESTINY LOFTS MITAKA

REVERSILE DESTINY FOUNDATION (NY)

About ARAKAWA + GINS